Hakkımızda

Ankara merkezli OBD İnşaat, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir.

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı ofisleriyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak proje faaliyetlerini amaç edinen OBD İnşaat, başarılı projeler, ortaya koyduğu iş örnekleri ve sürdürdüğü yeni inşaat projeleri ile gurur duymakta ve yarınlara güvenle bakmaktadır. OBD İnşaat, inşaat projelerinin hemen her alanında faaliyet göstermektedir.

Konut, endüstriyel binalar, kültür, spor ve sağlık merkezleri, turizm kompleksleri ve ambarlar, otoyollar, tüneller, boru hatları, kanalizasyon ve sulama sistemleri gibi altyapı sistemleri OBD İnşaat’ın hizmet verdiği alanlara örnek gösterilebilir.

OBD İnşaat kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyerek, işveren isteklerine işin başından sonuna kadar her aşamada, istenilenden daha iyi kalitede, daha ekonomik, daha hızlı bir şekilde yanıt verme prensibini benimsemiştir. Mühendislikten asla taviz vermeden, çağımızın gelişmelerini yakından takip etmek de şirketimizin temel prensiplerindendir.

Amacımız geçmişte olduğu gibi gelecekte de üstleneceğimiz görevleri üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak başarı ile tamamlamaktır.

Önemli misyonlarından birisi, tüm hizmetlerinde müşterilerine en yüksek değer ve kaliteyi sunarak, eksiksiz müşteri memnuniyeti sağlamak ve bunu sürekli kılmaktır. Uzun ömürlü başarı için, iş ortakları ile güçlü ilişkiler kurmayı kendine ilke edinmiştir. OBD İnşaat’ın temel felsefesi yüksek kalite standartlarını ve müşteri memnuniyetini sağlayarak fark yaratmaktır. Kalite anlayışı, Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Rusya gibi dünyanın çeşitli yerlerinde büyük projelerde önemli görevlerde bulunmuş, bilgili ve deneyimli uzman teknik ve idari kadrosu sayesinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Etkin bir ofis ve proje yönetimi için en yeni teknolojilerin kullanılmasından yana olan OBD İnşaat, tüm ofis işlemlerinde, belge ve malzeme kontrolünde, ihale işlemlerinin her aşamasında, planlama, proje ve taslak hazırlamada ve her türlü iletişimde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktadır.

Kalite Politikamız

OBD İNŞAAT tüm projelerinde Toplam Kalite yaklaşımını, çevreye saygılı ve kirliliğin önlenmesine duyarlı olmayı…

Projelerimiz

OBD İNŞAAT, dünyanın farklı ülkelerinde birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Kurumsal

Zor olanı başarırız, imkansız ise biraz zaman alır felsefesiyle yola çıkan OBD İnşaat yaptığı her işte başarı, kalite ve memnuniyeti…

Yönetim Kurulu

Osman Barış Demirok

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’ın Mesajı

Türkiye bugün %51’i 20 yaşın altında olmak üzere 70 milyonu aşan nüfuslu dinamik bir ülkedir. Bu genç nüfus Türkiye’nin önemli bir güç kaynağıdır. 2000’li yıllarda büyük görev ve sorumluluklar yüklenecek olan gençlerimiz, çağdaş bilime, çağdaş teknolojiye büyük önem atfetmektedirler.

Gençlerimiz kendi millli değerlerimizin yanısıra, dünyanın değerlerine de sahip çıkmaktadırlar. Bu değerler insan hakları, demokrasi, uluslararası barış, güvenlik ve istikrardır.

OBD İnşaat Türkiye gibi genç ve dinamik bir firmadır. Bilime, çağdaş teknolojiye büyük önem vermekte, Türk gençlerinin sahip çıktığı değerlere sahip çıkmaktadır. Türkiye’nin yetişmiş insan gücü ve teşebbüs gücü vardır. Bu güç Türkiye sınırlarını aşmaktadır. Türk Firmaları, Balkanlar’da, Rusya’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da, Kafkaslar’da ve Orta Asya’da milyarlarca dolarlık taahhüde girişmişlerdir. OBD İnşaat da bu firmalardan biridir ve özellikle bahsi geçen coğrafyadaki ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında yer almak amacındadır.

Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye, aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Doğu Ülkesi’dir. Kafkaslar’ın, Orta Asya’nın ve Orta Doğu’nun Avrupa’ya açılan köprüsüdür. Bölgeler arası ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir. OBD İnşaat, Türkiye’nin bu köprü görevini tam olarak yerine getirmesine müteahhitlik hizmetleri alanında katkıda bulunma kararlığındadır. Türkiye’nin bugün öncelikli hedefi, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesidir. Bu siyasi olduğu kadar da ekonomik bir hedeftir. Genç ve dinamik Türkiye, Avrupa Birliği’ne askeri alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da büyük katkılar sağlayacak güce sahiptir. Türkiye sınırları dışında önemli müteahhitlik hizmetlerini üstlenmiş bulunan Türk girişimcileri bu gücün önemli unsurlarındandır. Temel hedefimiz bu önemli güç unsurlarının halkalarından birisi olmaktır.

Temel felsefemiz: “Zor olanı başarırız, imkansız ise biraz zaman alır.” şeklindedir. OBD İnşaat bu felsefeyle yola çıkmıştır ve başarıya ulaşma azim ve kararlığındadır.

Saygılarımızla,

Osman Barış DEMİROK
Yönetim Kurulu Başkanı

Hizmetlerimiz

OBD İnşaat, inşaat projelerinin üst yapı, alt yapı ve taahhüt işleri gibi hemen her alanında faaliyet göstermektedir. Konut, endüstriyel binalar, kültür, spor ve sağlık merkezleri, turizm kompleksleri ve ambarlar, otoyollar, tüneller, boru hatları, kanalizasyon ve sulama sistemleri gibi altyapı sistemleri OBD İnşaat’ın hizmet verdiği alanlara örnek gösterilebilir.

OBD İnşaat, Amerikan Ordusu Mühendislik Birimi (USACE), Nato Destek Ajansı (NAMSA) ve Türkiye’deki resmi ve özel idarelere iş yapan tecrübeli müteahhitlik firmasıdır.

Copyright © 2014 OBD İnşaat Tüm hakkı saklıdır.